Stavební činnost

Naše firma má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu prováděných prací, tak záruku za zhotovené dílo i potřebnou rychlost a komplexnost výstavby.

Toto vše je podloženo certifikátem systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2015

PROVÁDÍME:

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

výrobní a skladové areály, čistírny odpadních vod, železobetonové konstrukce stěn a stropů

POZEMNÍ STAVBY

občanské – administrativní budovy, nákupní střediska, zdravotnická zařízení, bytové a rodinné domy
opravy a rekonstrukce objektů
provádění fasád na památkových objektech

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

maliorační stavby, úpravy vodních toků

INŽENÝRSKÉ STAVBY

kanalizace, vodovody, plynovody, kolektory, komunikace, protihlukové stěny podél komunikací, čerpací stanice pohonných hmot včetně plynových