Obec Dolní Heřmanice

Bytové domy – 15 bytů

Rok výstavby: 2006/2007
Doba výstavby: 12 měsíců

Bytové domy – 15 bytů,  Obec Dolní Heřmanice