Projekční činnost

Naše projekční studio se zabývá kompletní poradenskou, projekční a inženýrskou činnost v oboru stavebnictví. Máme za sebou množství zpracovaných a realizovaných projektů z oboru pozemních staveb. Společně s Vámi vytvoříme stavbu, která bude odpovídat Vašim představám.

ZAJIŠŤUJEME:

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY STAVEB – novostavby, rekonstrukce

– zajištění veškerých stupňů projektové dokumentace

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

– zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí

ZPRACOVÁNÍ ODNĚTÍ POZEMKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, vč. pedologického posudku

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU (STAVBY)

– digitálním nivelačním přístrojem Leica Sprinter 150M

STAVEBNÍ A AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

PŘI EXTERNÍ SPOLUPRÁCI S ŘADOU ODBORNÍKŮ DÁLE ZAJIŠŤUJEME: